PROFESORI

Corpul profesoral este alcătuit din 170 de profesori cu înaltă calificare (40 pentru cultură generală şi 130 pentru secţiile artistice), în majoritate cu gradele didactice I şi II; un număr semnificativ dintre aceștia deţin titlul de doctor. Activitatea didactică se desfăşoară pe arii curriculare, ceea ce favorizează atât dezvoltarea continuă a procesului de predare-învăţare, cât şi perfecţionarea fiecărui profesor în parte.

Acordăm o mare importanţă materiilor de cultură generală, ceea ce se reflectă în rezultatele foarte bune pe plan naţional la examenele de Bacalaureat, de Capacitate (clasa a VIII-a), sau la Evaluările naţionale. La secţiile cu profil artistic, pe lângă numeroase premii la concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale, s-au obţinut în ultimii ani la Olimpiadele Naţionale între 60 şi 70 de premii anual, ceea ce situează Colegiul nostru pe un detaşat loc întâi între liceele şi şcolile de artă din ţară.

PROFESORI

Corpul profesoral este alcătuit din 170 de profesori cu înaltă calificare (40 pentru cultură generală şi 130 pentru secţiile artistice), în majoritate cu gradele didactice I şi II; un număr semnificativ dintre aceștia deţin titlul de doctor. Activitatea didactică se desfăşoară pe arii curriculare, ceea ce favorizează atât dezvoltarea continuă a procesului de predare-învăţare, cât şi perfecţionarea fiecărui profesor în parte.

Acordăm o mare importanţă materiilor de cultură generală, ceea ce se reflectă în rezultatele foarte bune pe plan naţional la examenele de Bacalaureat, de Capacitate (clasa a VIII-a), sau la Evaluările naţionale. La secţiile cu profil artistic, pe lângă numeroase premii la concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale, s-au obţinut în ultimii ani la Olimpiadele Naţionale între 60 şi 70 de premii anual, ceea ce situează Colegiul nostru pe un detaşat loc întâi între liceele şi şcolile de artă din ţară.