Skip to content

PROFESORI 

ECHIPA DE CONDUCERE A COLEGIULUI NAȚIONAL DE ARTE ”DINU LIPATTI” ARE URMĂTOAREA COMPONENȚĂ:

  • Prof. VENERA BABEȘ – director 
  • Prof. RACU ANDREI GEORGE ȘTEFAN – director adjunct
  • Prof. SILVIA DUMITRU – coordonator proiecte și programe

Departamentul Secretariat:

  • Tania Constantinescu – secretar șef
  • Rodica Colilie – secretar unitate de învățământ

Cabinet psihologic:

  • Prof. Alina Munteanu

Corpul profesoral este alcătuit din 196 de profesori cu înaltă calificare (48 pentru cultură generală şi 148 specialitate), în majoritate cu gradele didactice I şi II; un număr semnificativ dintre aceștia deţin titlul de doctor. Activitatea didactică se desfăşoară pe arii curriculare, ceea ce favorizează atât dezvoltarea continuă a procesului de predare-învăţare, cât şi perfecţionarea fiecărui profesor în parte.

Acordăm o mare importanţă materiilor de cultură generală, ceea ce se reflectă în rezultatele foarte bune pe plan naţional la examenele de Bacalaureat, de Capacitate (clasa a VIII-a), sau la Evaluările naţionale. La secţiile cu profil artistic, pe lângă numeroase premii la concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale, s-au obţinut în ultimii ani la Olimpiadele Naţionale între 60 şi 70 de premii anual, ceea ce situează Colegiul nostru pe un detaşat loc întâi între liceele şi şcolile de artă din ţară.

PROFESORI

Corpul profesoral este alcătuit din 196 de profesori cu înaltă calificare (48 pentru cultură generală şi 148 specialitate), în majoritate cu gradele didactice I şi II; un număr semnificativ dintre aceștia deţin titlul de doctor. Activitatea didactică se desfăşoară pe arii curriculare, ceea ce favorizează atât dezvoltarea continuă a procesului de predare-învăţare, cât şi perfecţionarea fiecărui profesor în parte.

Acordăm o mare importanţă materiilor de cultură generală, ceea ce se reflectă în rezultatele foarte bune pe plan naţional la examenele de Bacalaureat, de Capacitate (clasa a VIII-a), sau la Evaluările naţionale. La secţiile cu profil artistic, pe lângă numeroase premii la concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale, s-au obţinut în ultimii ani la Olimpiadele Naţionale între 60 şi 70 de premii anual, ceea ce situează Colegiul nostru pe un detaşat loc întâi între liceele şi şcolile de artă din ţară.