ADMITERE

ORDIN nr. 5569 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă

 Regulamentul privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă, prevede:

” Art. 18 Testarea, examinarea și verificarea aptitudinilor, prin probe specifice, vizează:

a) pentru specializări în muzică: auzul muzical, simțul ritmic și memoria muzicală”